Zwroty

OXYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków NIP: 6751770486 , KRS: 0000992057 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (§ 7 Regulaminu) 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia sadzonek pod adres wskazany w zamówieniu. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem: 1) skrzynki e-mailowej: oxytree24io@gmail.com, 2) formularza kontaktowego zamieszczonego w sklepie w zakładce „kontakt”, 3) telefonu kontaktowego: 725-011-511, 4) adresu do korespondencji: al. płk. Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 8, 31-514 Kraków. 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.