Informacje o nas

Kamil-Polanski.jpg

Kamil Polański

Pomysłodawca projektu, Prezes Zarządu

Na szczególną uwagę zasługują dokonania Prezesa Zarządu Oxytree, czyli Pana Kamila Polańskiego, który jest zaangażowany w projekty dotyczące hodowli krów wysokomlecznych oraz kóz. Z powodzeniem rozwija przedsięwzięcie pod marką MilkInvest. Co więcej od lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorców, dzięki której dogłębnie poznał funkcjonowanie wielu branż, w tym rolniczo-hodowlanej.

Nasza działalność​

Oxytree Lasy Prywatne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo nowym podmiotem. Spółka została zarejestrowana w 2022 roku. Niemniej jednak za jej działalność odpowiadają osoby, które działają w branży rolniczej, a więc posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Spółka deklaruje, że dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, urządzeniami, sprzętem i odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami umożliwiającymi świadczenie usług w zakresie uprawy drzew tlenowych. Jesteśmy w stanie od zera stworzyć profesjonalną plantację tlenowców, która będzie przez nas później uprawiana.

Nasze plantacje